วิธีแก้ปัญหางานก่อสร้าง/งานตะแกรงฉีก

วิธีแก้ปัญหางานก่อสร้าง/งานตะแกรงฉีก

 ปัญหางานก่อสร้างปวดหัวร้องไห้ เสียเงินฟรี ถ้าไม่รู้ว่างานก่อสร้างมีรายละเอียดลงลึกมากมาย  ไม่มีที่ปรึกษาที่ดี ไม่มีผู้เชียวชาญให้ความรู้ เงินที่เสีย เวลาที่หาย วัสดุสั่งมาใช้ไม่ได้หมด ไม่ได้ใช้ ของเสียหาย ขึ้นสนิม ราขึ้น รูปแบบในฝันหาให้ผู้รับเหมาดูแต่ทำออกมาไม่เหมือนรูป ปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจแต่ไม่บอกให้หมด ช่างอยากได้งาน เจ้าของงานอยากได้งานดีลดต้นทุน ทางออกที่ดีทั้ง2ฝ่าย การให้ข้อมูลความเข้าใจให้กันและกันได้มากที่สุด

วิธีแก้ปัญหางานก่อสร้างคัดมาได้ 7วิธีดังนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 253,932