ตารางขนาดของตะแกรงเหล็กฉีก

รุ่นของตะแกรงเหล็กฉีกที่นิยมใช้ในเมืองไทย

                ตะแกรงเหล็กฉีก เป็นวัสดุที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองไทย เนื่องจากมีรุ่นตะแกรงเหล็กฉีกให้เลือกได้หลายรุ่น จึงสามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานได้อย่างหลากหลายนั่นเอง

                การเลือกใช้ตะแกรงเหล็กฉีกนั้น อย่างแรกที่ผู้ใช้งานควรจะดูเลยนั่นก็คือ ตารางมาตรฐานตะแกรงเหล็กฉีก ซึ่งจะบอกสเปคของตะแกรงเหล็กฉีก ทั้งทางด้านความหนาของซี่ตะแกรงและขนาดของช่องตะแกรงรุ่นต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพรวมกว้างๆของตะแกรงเหล็กฉีกแต่ละรุ่นได้

ตารางแสดงรุ่นมาตรฐาน ตะแกรงเหล็กฉีก

 

รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก

ช่องกว้างรู
(mm)

ช่องยาวรู
(mm)

ความหนา
(mm)

สัน
mm.

น้ำหนัก(กก.)
4x8ฟุต

การรับน้ำหนัก 
กก./ตร.ม.(Span600)

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 31

12.0

30.5

1.2

1.5

7.01

8

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 32

12.0

30.5

1.6

2.0

12.4

20

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 33

12.0

30.5

2.3

3.0

26.8

65

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 34

16.0

35.0

1.2

1.5

 5.26

17

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 35

16.0

35.0

1.6

2.0

 9.34

58

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 36

16.0

35.0

2.3

3.0

20.15

 106

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 41

22.0

50.8

1.6

2.0

6.9

11

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 42

22.0

50.8

2.3

2.5

12.2

25

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 43

22.0

50.8

3.2

3.5

23.8

67

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 51

25.0

61.0

1.6

2.5

7.5

15

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 52

25.0

61.0

2.3

3.0

12.9

31

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 53

25.0

61.0

3.2

4.0

23.9

77

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 61

34.0

76.2

2.3

3.0

9.5

 23

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 62

34.0

76.2

3.2

4.0

17.6

55

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 63

34.0

76.2

4.5

5.0

30.9

124

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 71

50.0

152.4

2.3

3.5

7.5

21

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 72

50.0

152.4

3.2

4.0

11.9

39

ตะแกรงเหล็กฉีก XS 73

50.0

152.4

4.5

5.0

21

85

ตะแกรงเหล็กฉีก XG 11

34.0

135.4

4.5

7.0

43.2

245

ตะแกรงเหล็กฉีก XG 12

34.0

135.4

6.0

7.0

57.6

325

ตะแกรงเหล็กฉีก XG 13

34.0

135.4

6.0

9.0

74.1

539

ตะแกรงเหล็กฉีก XG 21

36.0

101.6

4.5

7.0

40.8

231

ตะแกรงเหล็กฉีก XG 22

36.0

101.6

6.0

7.0

54.4

308

ตะแกรงเหล็กฉีก XG 23

36.0

101.6

6.0

9.0

70

509

ตะแกรงเหล็กฉีก G1

24.0

122.0

3.0

5.8

34.0

-

ตะแกรงเหล็กฉีก G2

24.0

122.0

4.5

5.8

51.0

-

ตะแกรงเหล็กฉีก G5

9.0

44.0

1.6

1.8

15.0

-

ตะแกรงเหล็กฉีก CT1

2.5

5.0

0.6

0.6

7.2Kg./Roll

-

ตะแกรงเหล็กฉีก CT3

4.0

7.0

0.6

0.8

7.2Kg./Roll

-

ตะแกรงเหล็กฉีก CT6

7.0

14.0

0.6

1.0

7.2Kg./Roll

-

 

Visitors: 253,932