ตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลวาไนซ์

รหัสสินค้า : 30

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

เหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลวาไนซ์

-การชุบกัลวาไนซ์เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและความสวยงามคะ เพิ่มเติมการชุบกัลวาไนซ์

การชุบกัลป์วาไนซ์ตามที่นิยมใช้ในประเทศไทยนั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ

1.ตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลป์วาไนซ์แบบจุ่มหรือ HOT-Dip Galvanized – เป็นการชุบกัลป์วาไนซ์ ชิ้นงานโดยการนำไปจุ่งลงในบ่อกัลวาไนซ์ การชุบประเภทนี่จะได้เนื้อกัลป์วาไนซ์ ที่หนาติดลงบนชิ้นงานโดยอาจมขี้หรือเศษกัลวาไนซ์ติดตามล่องของชิ้นงานออกมาข้างๆและชั้นตอนกัลวาไนซ์แบบจุ่มนี้จะมีความร้อนสูงมาก ดังนั้นชิ้นงานที่มีความหนาต่ำ(บาง ๆ)อาจเกิดการบิดตัวเสียรูปทรงได้ค่ะ

2.ตะแกรงเหล็กฉีกเคลือกัลป์วาไนซ์แบบที่ใช้ไฟฟ้าช่วย หรือ Electro Galvanized - เป็นการใช้ไฟฟ้าช่วยในการนำให้เนื้อกัลป์วาไนซ์มาเคลือบผิวของชิ้นงานเอาไว้ การชุบแบบนี้จะให้ผิวชิ้นงานที่เรียบสม่ำเสมอไม่มีเศษกัลป์วาไนซ์ติดการชุบกัลป์วาไนซ์ ที่มักใช้ในตะแกรงเหล็กฉีก การชุบกัลป์วาไนซ์ที่มักใช้ในตะแกรงเหล็กฉีก มักนิยมใช้การชุบแบบจุ่มร้อน HOT Dip Gavanized กับตะแกรงเหล็กฉีกมากกว่า เนื่องจากจะได้เนื้อกัลป์วาไนซ์ ที่หนากว่าและสามารถลบคมของตะแกรงเหล็กฉีกไปด้วยในตัว (แต่การชุบกัลป์วาไนซ์วิธีนี้อาจมีปัญหาบ้างกับตะแกรงเหล็กฉีกบางรุ่น เช่น ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่นXS-31SP ซึ่งมีความหนาเพียง 1.2 ม.ม เมื่อนำไปชุบกัลป์วาไนซ์ แล้วอาจจะมการเสียรูปทรงของตะแกรงเหล็กฉีกได้ค่ะ)

 สรุป = การป้องกันสนิมที่นิยมใช้กันในงานอุตสาหกรรม คือ การเคลือบผิวเนื่องจากมีราคาถูกกว่า สะดวกกว่า โดยการชุบ Hot-Dip Galvanized เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพง อายุการใช้งานนานกว่าทุกชนิดของการเคลือบผิว และเป็นที่ยอมรับในงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีแนวโน้มการใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
Line ID *
บริษัท *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

7ตะแกรง เหล็ก ฉีก ชุบกัลวาไนท์


ตะแกรงเหล็ก ฉีก เหล็กชุบกัลวาไนซ์ กระบวนการทำ

 วิธีการจัดการป้องกันเหล็กไม่ให้เกิดสนิม คือ เริ่มด้วยการเคลือบสารปิดทับผิวเหล็ก เคลือบด้วยสารที่ใช้มีด้วยกันหลายชนิดตามวัสดุ ประเภทสังกะสีเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาเคลือบอย่างแพร่หลาย ตะแกรงหล็กเมื่อได้ทำการชุบเคลือบสังกะสีเรียกว่าชื่อว่า "ตะแกรงเหล็กกล้าชุบเคลือบสังกะสี"  galvanized steel Expanded Metal

การชุบเคลือบสังกะสีวิธี การชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (hot dip galvanizing)
เป็นการเคลือบผิวเหล็กด้วยสังกะสี โดยการจุ่มเหล็กลงในอ่างสังกะสีเหลวแล้ว ยกขึ้น วิธีนี้ถูกนำออกเผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1742 โดยนักเคมีชาวฝรั่งเศส P.J. Malouin


           
 

ขั้นตอนการชุบเคลือบตะแกรงเหล็กด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนมีดังนี้

            1.  การกำจัดสิ่งสกปรกตะแกรงเหล็กฉีก (soil and grease removal - caustic cleaning) 

        โดยใช้สารละลายด่างล้างสิ่ง

         สกปรก คราบไขมันต่าง ๆ ตลอดจนถึงเศษดินออกให้สะอาด


2.  การล้างตะแกรงเหล็ก ฉีก ด้วยน้ำ (rinsing) ใช้น้ำสะอาดล้างชิ้นงานที่ผ่านการแช่สารละลายด่าง และสารละลายกรดเพื่อกำจัดสภาพด่างและกรดออกจากผิวชิ้นงาน


3.  การกัดตะแกรงเหล็กฉีกด้วยกรด (pickling) ใช้สารละลายกรด เช่น กรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรคลอริก ทำความสะอาดผิวโลหะ เพื่อกำจัดฟิล์มออกไซด์และสิ่งปนเปื้อนผิวโลหะออกไป


4.การแช่ตะแกรงเหล็กฉีก ด้วยน้ำยาประสาน (fluxing) นำชิ้นงานเหล็กมาแช่ในน้ำยาประสาน (สารละลายซิงค์แอมโมเนียมคลอไรด์ - zinc ammonium chloride solution) เพื่อปรับความตึงผิวของเหล็ก ให้มีความเหมาะสมกับการเคลือบด้วยสังกะสีหลอม เหลว3.   การกัดด้วยกรด (pickling) ใช้สารละลายกรด เช่น กรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรคลอริก ทำความสะอาดผิวโลหะ เพื่อกำจัดฟิล์มออกไซด์และสิ่งปนเปื้อนผิวโลหะออกไป5.  การชุบเคลือบสังกะสี (galvanizing) นำชิ้นงานที่จะชุบเคลือบไปแช่ในอ่างสังกะสีหลอมเหลว (อุณหภูมิประมาณ 435 - 455 C) สังกะสีจะเคลือบติดกับเนื้อเหล็กหนาขึ้นตามเวลาที่ทำการแช่การตรวจสอบ (inspection) ชิ้นงานที่เคลือบสังกะสีแล้ว จะถูกส่งมาตรวจสอบความหนาของชั้นชุบเคลือบ สภาพผิวเคลือบ


      6. การตกแต่งตะแกรงเหล็ก ฉีกสำเร็จ (finishing) เหล็กที่ชุบเคลือบสังกะสีเสร็จแล้ว จะถูกนำมากำจัดเอาสังกะสีส่วนเกินออกโดยใช้วิธีการเขย่า (Vibating)หรือการล้าง (Draining) หรือการหมุนเหวี่ยง (Centrifuging) จากนั้นลดอุณหภูมิชิ้นงานโดยนำไปเป่าลมเย็น หรือนำไป
            ชุบของเหลว (Quenching) 
        7. การตรวจสอบตะแกรงเหล็ก ฉีก (inspection)ชิ้นงานที่เคลือบสังกะสีแล้ว จะถูกส่งมาตรวจสอบความหนาของชั้นชุบเคลือบ สภาพผิวเคลือบ
ตะแกรง เหล็ก ฉีก ชุบกัลวาไนท์

เทคนิคการแก้ปัญหา สนิมขาวและจุดดำ ที่เกิดบนตะแกรงเหล็ก ฉีก หลังชุบ HOT-DIP GALVANIZED

สาเหตุที่เกิด: เกิดจากปัจจัยของอากาศความชื่นสะสม อาทิ แผ่นเหล็กแช่น้ำ มีน้ำขังตลอดของเหล็ก อากาศไม่มีการระบายถ่ายเท

เทคนิคการกำจัด        > ปัญหาที่เป็นสีขาว นำแปรงขัดจุ่มน้ำน้ำสมสายชู ขัดบริเวณพื้นผิวที่มีปัญหา นำไปแผ่นตะแกรงไปตากให้แห้ง ในพื้นที่โปร่ง

เทคนิคการกำจัด        > ปัญหาที่เป็นสีดำ ในกรณีที่เกิดไม่ได้การเคลือบผิวกัลป์วาไนซ์ทั้งหมด  หลังจากแก้ไข อายุในการใช้งานยังคงเช่นเดิม

เทคนิควิธีการป้องก้น > ผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงการนำวัสดุแช่น้ำ หลีกเลี่ยงที่อับชื้นอากาศไม่ถ่ายเท อากาศที่เป็นกรดมาก เช่นทะเล

            ในปัญหาการเกิดสนิมขาวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดหลังชุบสังกะสี ซึ่งเป็นผลในการจัดการ การจัดเก็บแผ่นตะแกรงเหล็ก การเกิดสนิมขาวไม่ได้เกิดจากกระบวนการชุบกัลป์วาไนซ์ จึงเกิดหลังจากการชุบจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องมีการดูแล การควบคุมให้เกิดผลกระทบจากสนิมขาวให้น้อยที่สุด ปัจจุบันสามารถพัฒนาป้องกันโดยการใช้ สารChromate ในการเคลือบผิว HOT-DIP GALVANIZED ได้ผลดีต่อการป้องกัน
Visitors: 259,478